ALLEMANSBELANG

Stichting Allemansbelang zet zich in voor de leefbaarheid van de wijk Bankras Kostverloren en komt op tegen de verstening.